Antakya Belediye Meclisi 15 Nisan Pazartesi Toplanıyor

Antakya Belediye Meclisi 15 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 10.00’da Atatürk Caddesi Mahfel Meclis Salonunda Nisan ayı olağan toplantısının 2. oturumunu gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor.
Antakya Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre belediye meclisi Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz başkanlığında, 10 Nisan 2019 gün ve 01 sayılı birleşime ait tutanak özetinin okunup oylanmasının ardından aşağıdaki maddeleri görüşerek karara bağlayacak.
1- İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi
Ayrıca 5393 sayılı kanunun 55. Maddesi uyarınca belediyenin 2018 yılı gelir ve giderlerine ait denetim komisyonu raporu meclisin bilgisine sunulacak.