Samandağ Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti

0
9

Samandağ Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz’ın başkanlığında gerçekleşti.
3 Mayıs 2019 Cuma günü saat 10:00’da Samandağ Belediyesi hizmet binasında bulunan toplantı salonunda gerçekleşen meclis toplantısı yoklama ile başladı.
2019 yılı Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısının maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Görüşülüp karara bağlanan maddeler:
1- Bir önceki meclis toplantısı tutanak özeti görüşülüp oy birliği ile kabul edildi.
2- 2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabı görüşülüp oy çokluğu ile kabul edildi.
3- Belediyemizde ihtiyaç duyulan GİH sınıfından 1. Dereceden 1 adet Arşiv Müdürlüğü İle 1 adet 1.inci dereceden Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün ihdas edilmesi; 4 derecelik Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 1. Dereceye yükseltilmesi ve Norm Kadro standartları cetvelinde A.H (Avukatlık Hizmetleri) sınıfından 3 adet avukat kadrosu ihdas edileceği belirtilmiş olup sehven 4 adet avukat kadrosu ihdas edilmiştir. Sehven fazla ihdas edilen 1 adet 7 derecelik kadronun iptal edilmesi hususu görüşülüp oy çokluğu ile kabul edildi.
4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 3’üncü fıkrası gereğince 1 adet tam zamanlı sözleşmeli avukat, 2 adet sözleşmeli mimar, 1 adet mühendis, 1 adet şehir plancısı, 2 adet teknisyen, 2 adet sözleşmeli tekniker, 1 adet grafiker, 1 adet sözleşmeli programcının kadro karşılığı çalıştırılması ve ücretlerinin Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.01.2019 tarih ve 148 sayılı genelgesine göre net aylık tutarı taban aylık üzerinden ücret ödenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
5- Amatör spor kulüplerine yardım yönetmeliğinin 10. Maddesinde değişiklik yapılması görüşülüp oy çokluğu ile kabul edildi.
6- İç Anadolu Belediyeler Birliği Asli Üyeliğine Hikmet Suadiye, Hasan Yılmaz ve Ayhan Boğday, Yedek üyeliğe, Esen Dibek, Songül Doğru ve Mahmut Rıdvanoğulları oy birliği ile kabul edildi.
7- Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon üyeliğine Kemal Esmer, İlyas Nasraoğlu, Cem Tamimi, Nesim Özgün ve Sinem Kayıkçı oy birliği ile seçildi.
8- 1163 sayılı Kooperatifler kanununun 9. Maddesine istinaden Samandağ ilçesinde kurulacak olan Yaş sebze meyve ve Pazarlama Kooperatifine belediyemizin ortak olması ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
9- 1163 sayılı Kooperatifler kanununun 9. Maddesine istinaden Samandağ ilçesinde kurulacak olan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine belediyemizin ortak olması ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
10- 1163 sayılı Kooperatifler kanununun 9. Maddesine istinaden Samandağ ilçesinde kurulacak olan Turizm Geliştirme Kooperatifine belediyemizin ortak olması ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
11- İmar Planı Tadilat dosyası görüşülüp oy birliği ile kabul edildi.
12- Belediye meclisinin Haziran ayında yapacağı olağan meclis toplantısının 14.06.2019 Cuma günü saat 10:00’da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerine ek olarak meclise 3 adet önerge sunuldu.
1- Belediyemiz tarafından Zeytunlu Mahallesi’nde yaptırılan konutların incelenmesi, eksikliklerinin tamamlanıp tamamlanmadığı ve yükleniciye tapu devrinin incelenmesi konusunda 4 kişilik komisyon oluşturulması ve komisyonun Ali Berrak, Taylan Nural, Selman Kahiloğulları, Ali Ercan Özen’den oluşması oy birliği ile kabul edildi.
2 – İlçe sınırlarında hali hazırda uygulanmakta olan trafik akış güzergâhının aksayan noktaları ile ilgili çözüm üretmek adına kanun bileşenleri ile istişare edilme konusu görüşüldü.
3- Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve katkı sunabilecek yetkin gönüllülerden oluşan “ Strateji Geliştirme ve Planlama Komisyonu” kurularak komisyonun 5 kişiden oluşması ve komisyon üyeliğine Sinem Kayıkçı, Volkan Sağaltıcı, Pelin Ray, Atiye Sönmez Erdoğdu ve Cem Tamimi oy birliği ile seçildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here