HATAY İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI AÇIKLANDI

0
251
son dakika
son dakika

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI
Korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/ bulaşının toplum
sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Alınan tedbirlerin, bulaşının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst
noktaya taşınabilmesi amacıyla; Büyükşehir statüsündeki ilimizi kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu 21.04.2020 Salı günü Vali Sayın Rahmi Doğan başkanlığında toplandı.
Bu kapsamda;
1- 22.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda
belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki ilimiz sınırları içinde
bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
a) Sokağa çıkma kısıtlama/yasaklamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak
amacıyla;
a.1- Ramazan ayının başlayacak olması münasebetiyle, sokağa çıkma
kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günlerin öncesinde, 21.04.2020 Salı ve 22.04.2020
Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak
belirlenmiştir.
a.2- Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve
24.04.2020 Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet
gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç
olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak
şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip
gelebilecektir. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde
de satış yapabileceklerdir.
a.3- 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı
olacaktır.
b) 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar
günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu
işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı
işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık
olacaktır.
23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler
ile 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerleri sadece
evlere/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.
c) Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı
günler olan 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve
26.04.2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve
restoran tarzı işyerleri,

ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin
faaliyetleri yürüten işyerleri,
d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan
hastaneleri,
e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile
işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri,
yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri,
Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
f) Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il
sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir
adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde
kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile
belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),
g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve
işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri
gibi),
ğ) Su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,
h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb.
faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
i) Yaş sebze ve Meyve paketleme, Makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi
gibi gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta
olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak
hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
– İlimiz tarım kenti olduğundan her ilçede, kaymakamlar tarafından belirlenecek olan
tarım araç ve gereçlerin bakım ve onarım yapan bir işyerinin açık kalması,
j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan
firmalar,
k) Oteller ve konaklama yerleri,
l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı
veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat
ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların
gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma
alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),
n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
o) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde
yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve
tesisler ( Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden alınacak belge ile, mevcut
zorunluluklarını ispatlayanlar)
ö) Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve
24.04.2020 Cuma günleri sebze-meyve halleri,

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
a) Bu Kararın (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve
Kurumlar da” yönetici, görevli veya çalışanlar,
b) 23.04.2020 Perşembe günü ile sınırlı olmak üzere TBMM çalışanları,
c) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik
görevlileri dâhil),
ç) Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev
alanlar,
d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye
görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim
ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dâhil), yurt içi ve
yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal
koruma/bakım merkezleri çalışanları,
ğ) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile
bunların veli/vasi veya refakatçileri,
h) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek
dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak
çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,
ı) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve
işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
i) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi,
pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
j) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak
hayvanlarını besleyecek kişiler ile ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil
hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar,
k) Veteriner hekimler,
l) Ekmek dağıtımı ile marketler ve bakkalların evlere servis hizmetinde görevli olanlar,
m) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel
ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş
yeri hekimi vb.),
ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis
çalışanları,
p)Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi
faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre ;
Fidan üretimi, soğan, çilek, maydanoz, marul, yeşil soğan, sarımsak, kabak,
hıyar, pazı, bakla, ıspanak, zahter, defne, yonca, fiğ ve havuç hasadı, meyve
ağaçlarında seyreltme, bakım ve sulama faaliyetleri, biber, domates, yer fıstığı,
kavunda fide dikimi, mısır, pamuk, buğday ve kavunda toprak hazırlığı yapmak
üzere, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden ve e-devlet üzerinden alınacak belge
(ÇKYS, arıcılık belgesi, hayvancılık kayıt belgesi, mandıra sahiplerinin işletme
kayıt belgesi) ile belirleyen kişiler ve yanlarında çalıştıracakları tarlada 20,
bahçede 10 kişi ( 100 dekarın üzerinde tarlada ve bahçe/ sera da 40 ile 20 kişi
olarak) için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden “ Sokağa çıkma yasağından
muaf işletme sahipleri izin belgesi” alanlar.
18-19 Nisan tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf olmak için
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden izin alan çiftçilerin izin belgelerinin
geçerli olmasına,Orman işçilerinin izin belgelerine Orman İşletme Müdürlüklerinden almalarına,Çalışma ortamında sosyal mesafeye dikkat edilerek, maske, eldiven ve her türlü
koruyucu tedbirleri almalarına,
r) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye
ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
s) Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve
24.04.2020 Cuma günleri 06.00-09.00 saatleri arasında marketler ve bakkallar ve
26.04.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin
aksamaması amacıyla; marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin
nakli, depolanması, mal kabulü ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (Bu
madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.
Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklaması süresince geçerli
olacaktır.
Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan
kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler
alınacaktır.
Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Kaymakamların başkanlığında fırıncılar
odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak
komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek
dağıtım planı yapılacak, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu
oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için
görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında
sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.
Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020
Cuma günleri gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacaktır.
25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri ise gazete dağıtımı, sadece gazete
şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu
dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (Gazete
dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.).
Bu Kararın (2) numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (i)
maddesi ile (3) numaralı “İstisna Kapsamında Olan Kişiler” başlığının (p) maddesi
kapsamındakilere yönelik kararlar, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 22.04.2020
Çarşamba günü saat 22:00’a kadar alınacaktır.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca
gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;
Oy birliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here