Yeni İl Hıfzısıhha Kurul Kararları Açıklandı

0
179
son dakika
son dakika

Çin’in Vuhan kentinde başlayarak dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından il genelinde uygulanmak üzere alınan kararlar aşağıdaki linkte verilmiştir.

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Covid-19 hastalığından korunmak ve salgının yayılımını engellemek amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. Maddesine istinaden, ilgili Bakanlıklar tarafından yayımlanan genelgeler, talimatlar, İl Pandemi Kurulu tarafından alınan tavsiye kararları ve duyurular çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmak üzere İl Hıfzıssıhha Kurulu 15.04.2020 günü Vali Yardımcısı Aydın TETİKOĞLU Başkanlığında olağanüstü toplandı.
Bu kapsamda;
1. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Kapalı İşyeri /Ofislerde Covıd-19 Kapsamında Dikkat Edilecek Hususlar”ın (Ek-1) tüm Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerine (OSGB), Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odasına, Antakya Ticaret ve Sanayi Odasına işyerlerine tebliğ edilmek üzere iletilmesine ve önlemlere riayet edilmesinin sağlanmasına;
2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren bakım kuruluşları (çocuk, engelli, kadın, yaşlı) ile özel huzurevi, yaşlı bakım merkezleri ve özel engelli bakım kuruluşlarında çalışmakta olan bakım ve sağlık hizmeti veren personelin pandemi süresince istifa/sözleşme feshine izin verilmemesine;
3. Deniz yolu ile ilimize giriş ve çıkışın il sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmanın pandemi süresince yasaklanmasına ve il dışından gelen ticari faaliyette bulunan balıkçı teknelerinin nakil belgelerini beyan etme zorunluluğu olup, ilgili tekne personelinin tekne dışına çıkmamasına ve bağlama yapacağı barınak veya liman içerisine ürün boşaltma, fırtına gibi mücbir nedenler haricinde girmelerinin yasaklanmasına ayrıca; ilimizden ayrılacak balıkçı teknelerinin de bu uygulamaya tâbi tutulmasına;
4. İl genelinde hafta sonları sadece nöbetçi eczanelerin açık kalmasına;
5. İl genelinde bulunan tüm sağlık kuruluşlarında görevli personelin maskeyle hizmet vermesine ve sağlık kuruluşlarına vatandaşların da maske takarak başvurmalarına;
6. Toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmesine ayrıca; bu araçlarda dezenfektan bulundurulmasına, vatandaşların ellerini dezenfekte ederek araca binmelerine;
7. Hastanelerden ve Aile Sağlığı Merkezlerinden herhangi bir sağlık hizmeti ihtiyacı duyan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın İlçelerde Kaymakamlar koordinasyonunda oluşturulan vefa sosyal destek komisyonuna (112, 155, 156) başvuru yaparak aldıkları izin belgesiyle yanlarında en fazla 1 (bir) kişinin refakati ile sağlık kurumuna yönlendirilmesine,
8. Alınan İdari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereği idari işlemin yapılmasına;

KAPALI İŞYERİ/OFİSLERDE COVİD-19 KAPSAMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını kapsamında Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık
Bakanlığı Danışma Kurulunun önerileri dikkate alınarak kapalı işyeri /ofislerde hastalığa
yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır.
 Kapalı işyeri/ofis olarak; fabrika, market, atölye, plaza vb. gibi kapalı çalışma alanları ifade edilmektedir.
 Salgına karşı alınacak önlemlere ilişkin çalışan görevlendirilmeli ve sorumlulukları
belirlenmeli, ekip sayısı mevzuat çerçevesinde düzenlenmeli, çalışanlar hastalık ve korunma
yöntemleri hakkında bilgilendirilmelidir.
 Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeni her servisten sonra sağlanmalı ve temizlik çizelgesi tutulmalıdır.
 Servis araçlarının taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanmalıdır.
 Servis kullanan çalışanların, araç içerisindeki yüzeylere teması mümkün olduğunca
azaltılmalıdır.
 Servis araç girişlerine el dezenfektanları bulundurulmalı çalışanlar ellerini dezenfekte ederek araca binmelidir.
 Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve tüm yolcular cerrahi maske takmalıdır.
 Çalışanların işe girişlerinde temassız ateş ölçer ile ateşleri ölçülmelidir.
 Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan çalışanlar işyeri sağlık personeline,
sağlık personeli bulunmaması durumunda maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna
yönlendirilmelidir.
 Çalışma süreleri içinde, ara dinlenmeleri ve yemek molalarını da kapsayacak şekilde
çalışanların birbirleriyle etkileşimleri asgari düzeyde olacak şekilde planlanmalıdır.
 Çalışma ortamının uygun ve yeterli düzeyde havalandırılması sağlanmalıdır.
 Ekranlı araçlar ile ilgili parçaları (klavye, Mouse, ortak telefon vb.) dâhil olmak üzere,
kullanılan tüm ekipmanın ve çalışma ortamı hijyeninin sağlanması amacıyla farklı
kullanıcılar tarafından kullanıldıkça dezenfekte edilmelidir.
 Kapalı ortamlardaki havalandırma sistemlerinin bakım onarımları düzenli olarak yapılmalı
ve bakım onarım çizelgesinin tutulmalıdır.
 İşin yürütümüne engel olmayacak ve bulaşma riskini azaltacak şekilde uygun kişisel
koruyucu donanımlar seçilip kullanılmalıdır.
 Çalışma ortamına elle temas edilmesine gerek duyulmayan ağzı kapalı yeterli sayıda çöp
kutuları yerleştirilmelidir.
 Tuvalet, banyo ve lavabolarda yeterli miktarda kişisel hijyen malzemesi bulundurulmalı,
saatlik dezenfekte edilmeli ve temizlik çizelgesine işlenmelidir.
 İş elbiseleri ile harici elbiselerin teması önlenmeli ve ayrı yerlerde saklanabilmesine yönelik gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
 Temizlik ve atıkların boşaltılmasından sorumlu çalışan kişisel hijyenine ve uygun KKD
kullanıma özen göstermelidir.

 Covid-19 tanısı alan kişi ile temas eden diğer işyeri çalışanlarının belirlenmesi amacıyla
İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine destek verilmelidir.
 Yasal yükümlülüğü olmayan toplantı ve eğitimler salgın bitene kadar ertelenmelidir.
 Yasal yükümlülükler nedeni ile ertelenmesi mümkün olmayan toplantı ve eğitimler uzaktan
eğitim, telekonferans gibi yöntemlerle icra edilmeli, uzaktan eğitim gibi yöntemlerin
uygulanamayacağı eğitimler ise sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde
bulundurularak en az kişi ile icra edilmelidir.
 Yemekhane ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde
bulundurularak sıra ve masa düzeni uygun şekilde ayarlanmalıdır.
 Yemekhane ve dinlenme alanları hijyenin sağlanması amacıyla sık aralıklarla dezenfekte
edilmelidir.
 Yemekhane görevlilerinin kişisel hijyen kurallarına uygun olarak ve kişisel koruyucu
donanımlarını kullanarak servis yapmaları sağlanmalıdır.
 Zaruri haller dışında işyerine ziyaretçilerin girmesine izin verilmemelidir.
 İşyerine gelen yeni malzemelerin belirlenecek özel alanlarda depolanması sağlanmalı ve
yetkili çalışanlar dışında bu alanlara giriş ve çıkışlar ile malzemelere teması önleyici
tedbirler uygulanmalıdır.
 Kullanılacak hijyen malzemelerinin konulmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.
 Temas yolu ile geçiş kontrol sistemi bulunan işyerlerinde bulaş riskine karşı temassız
sistemler kullanılmalı veya geçici süre ile sistemler kullanılmamalıdır.
 Sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafe korunmalı, yığılma ve
kalabalıklaşma önlenmelidir.
 Çalışanların işe başlamadan önce ve çalışma süresince sık aralıklarla en az 20 saniye
boyunca ellerini su ve sabunla yıkamaları sağlanmalıdır.
 Sosyal mesafe kuralı gözetilerek çalışma yöntem ve şekilleri yeniden gözden geçirilmeli,
mümkün olduğu durumlarda bu kurala uygun iş organizasyonu yapılmalıdır.
 Çalışma alanında aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda tutulması için planlama
yapılmalı, mümkün olması halinde uzaktan çalışma gibi yöntemler tercih edilmelidir.
 İşin yürütümüne engel olmayacak ve bulaşma riskini azaltacak şekilde uygun kişisel
koruyucu donanımlar seçilip kullanılmalıdır.
 Asansörler mümkün olduğunca kullanılmamalı, zorunlu hallerde sosyal mesafe kuralına
uygun kişi sayısı ile sınırlandırılmalı ve temas edilen yüzeyler sık sık dezenfekte edilmelidir.
 Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tokalaşma, sarılma gibi davranışlarda bulunulmamalı ve ellerle yüz bölgesine temas edilmemelidir.
 Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinaları mümkün olduğunca kullanılmamalı,
çalışanlara kapalı şişelerde su temin edilmelidir.
 Mümkünse yemekler ve içecekler tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılmalıdır.
 Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca
yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının
uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılmalıdır.
 Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak
şekilde sunulması sağlanmalıdır.

 Müşteri kabul eden işyerlerinde kapalı alanda çalışan personel sayısından fazla müşteri kabul
edilmemelidir.
 Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili
kurum ve kuruluşların yaptığı bilgilendirmeler düzenli olarak takip edilmeli ve alınan
tedbirlerin güncelliği gözden geçirilmelidir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here