Hatay Valiliğinden Yüz Yüze Eğitim Açıklaması

0
1223
son dakika 1
son dakika 1

Milli Eğitim Bakanlığının 05.02.2021 tarih ve 20218459 sayılı Genelgeleri üzerine İl
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72 inci maddelerine istinaden 09.02.2021 Salı günü Vali Rahmi DOĞAN başkanlığında olağanüstü toplanarak, aşağıdaki kararları almıştır.
KARARLAR ;

15 Şubat 2021 tarihi itibarıyla;
1. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda haftada 5 (beş) gün yüz yüze olacak şekilde işlenmesine,
2.İlçe Kaymakamlıklarınca ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda hıfzıssıhha kurul
kararları alınarak mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmî ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılmasına, (Bu süreçte okulların bulunduğu yerleşim yerlerinde Halk Sağlığını etkileyecek sayıda vaka görülmesi halinde ilgili okullarda eğitime devam durumunun İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından değerlendirilmesine.
3. Tüm bağımsız resmî anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılmasına,
1 Mart 2021 tarihi itibarıyla;
4. 15 Şubat 2021 tarihi itibariyle açılmış okullara ek olarak resmî ve özel ilkokullarda ve bu
ilkokulların bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 (iki) gün yüz yüze eğitim yapılmasına,
5. Tüm resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında yüz yüze eğitime başlamasına,
6. Tüm resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarında tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilmesine,
7. Yüz yüze eğitim yapan resmî okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitim, bulunduğu okulla aynı günde gerçekleştirilmesine,
8. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılmasına, Bilim ve Sanat Merkezlerinin de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçmelerine, Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerimizin
sınıf seviyelerine göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan başlamasına, Yukarıda belirtilen çerçevede, öğrencilerimizin öğrenim hayatlarının var olan şartlar içinde en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için mümkün olan en iyi imkanların kullanılarak gerekli tüm tedbirlerin eksiksiz ve zamanında Kaymakamlıklarca alınmasına, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada vatandaş/öğrencilerin mağduriyetine yol açacak her hangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, uygulamanın başta mülki amirler olmak üzere sıralı amirler tarafından denetlenmesine karar verildi.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here