Samandağ Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Cuma Günü Gerçekleşti

0
139
samandag 2
samandag 2

Samandağ Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2 Nisan 2021 Cuma günü saat 15:00’da gerçekleşti.Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz’ın başkanlığında gerçekleşen Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısının gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.Karara bağlanan maddeler şu şekilde:
1. İki asil meclis katipliğine oy çokluğu ile Hakan Temizkan ve Hikmet Suadiye seçildi.
2. İki yedek meclis katipliğine oy çokluğu ile Ayhan Boğday ve Esen Dibek seçildi
3. Birinci meclis başkan vekilliğine oy çokluğu ile Cem Tamimi seçildi.
4. İkinci meclis başkan vekilliğine oy çokluğu ile Hikmet Suadiye seçildi
5. Üç encümen üyeliğine oy çokluğu ile Hasan Yılmaz,Kemal Esmer,Ayhan Boğday seçildi.
6. İmar komisyonuna Yahya Onur Berber,Ali Berrak ve Fevzi Yüksek Seçildi.
7. Plan ve bütçe komisyonuna Ayhan Boğday,Yusuf Karaçay,Nesim Özgün,Pelin Ray,Taylan Nural seçildi
8. Çevre ve Sağlık Komisyonuna Songül Doğru,Ender Can,Cemil Ergin,Atiye Sönmez Erdoğdu, Sinem Kayıkçı seçildi.
9. Hukuk Komisyonuna Ali Ercan Özen,Ender Can,Esen Dibek,Timurlenk Bozoğlan,Sinem Kayıkçı seçildi.
10. Ulaşım Komisyonuna Taylan Nural,Volkan Sağaltıcı, Akın Paşa,Yusuf Karaçay, Nesim Özgün seçildi
11. Eğitim ve Kültür Komisyonuna Sinem Kayıkçı,Ali Berrak,Mahmut Rıdvan,Ender Can,Adnan Çıkar seçildi
12. 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18. Maddesinin (n) bendi gereğince belediyemiz logosunun kabulünün görüşülmesi oy birliği ile bir sonraki meclise ertelendi
13. Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin görüşülüp karara bağlanması oy çokluğu ile kabul edildi
14. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planın kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi oy çokluğu ile kabul edildi
15. Hatay 2. İdare Mahkemesinin 2019/1030 Esas 2020/1018 Karar sayılı kararı, Hatay 2. İdare Mahkemesinin 2019/1034 Esas 2020/1017 Karar sayılı kararı ile Hatay 2. İdare Mahkemesinin 2019/1055Esas 2020/1019 Karar sayılı kararı Hatay 1. İdare Mahkemesinin 2020/102 Esas 2020/1054 Karar sayılı kararı ile Hatay 1. İdare Mahkemesinin 2020/103 Esas 2020/1055 Karar sayılı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla ihdas edilen TH sınıfından1 adet 8 dereceli Sosyolog, EH Sınıfından 7 dereceli 2 adet Eğitmen kadrosu, TH Sınıfından 1 adet 5 dereceli Mimar kadrosu ile TH Sınıfından 1 adet 5 dereceli mühendis kadrosunda 5393 sayılı belediye kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince çalıştırılacak olan Tam Zamanlı Sözleşmeli Personellerin ücretlerinin tespiti oy çokluğu ile kabul edildi
16. Kurumumuzda 5393 sayılı belediye kanunun 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince çalıştırılmakta olan Tam Zamanlı Peyzaj Mimarının ücreti T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 03.03.2021 tarih ve 149249 sayılı genelgesinde 01.03.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş olup; söz konusu genelge doğrultusunda Peyzaj Mimarının ücretinin yeniden belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi
17. İlçemiz Tomruksuyu Mahallesi sakinlerinden Necati YIRTAR’ın Tomruksuyu mahallesinde bulunan 1341 nolu taşınmazına Belediyemiz tarafından Çok amaçlı Solon yapılması ve yaptırılacak salona “Samandağ Belediyesi Ali YIRTAR Çok Amaçlı Salonu “isminin verilmesi koşuluyla bağışlama talebininin görüşülmesi oy çokluğun ile kabul edildi.
18. Faaliyet Raporunun görüşülüp karara bağlanması oy çokluğu ile kabul edildi
19. Belediyemiz meclisinin Mayıs ayında yapacağı toplantının gün ve saatinin tespiti 7 Mayıs Cuma Günü 15:00 olarak belirlendi.

samandag 2