SAMANDAĞ BELEDİYESİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

0
465
samandag bel
samandag bel

Samandağ Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı 3 Eylül Cuma günü saat 15:00’da Samandağ Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz’ın Başkanlığında gerçekleşen Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısının gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Karara bağlanan maddeler şu şekilde;
1- Bir önceki meclis toplantısı tutanak özeti görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
2- 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18. Maddesinin (n) bendi gereğince Samandağ Belediyesi’nin yeni logosu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
3- 2020 yılında hazırlanan 2021 yılında uygulanmak üzere güncellenen Samandağ Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun18/f maddesi gereğince görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
4- İlçemiz Çiğdede Mahallesindeki mülkiyeti Belediyemize ait 4855 sayılı parselde artan elektrik ihtiyacının sağlıklı ve devamlı bir şekilde karşılanabilmesi için trafo yeri ihtiyacı olduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (d) bendine göre bedelsiz 25 yıllığına TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi hususu görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.
5- İlçemiz Çiğdede Mahallesinde kamuya terkli alanda artan elektrik ihtiyacının sağlıklı ve devamlı bir şekilde karşılanabilmesi için trafo yeri ihtiyacı olduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (d) bendine göre bedelsiz 25 yıllığına TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi hususu görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.
6- Mülkiyeti belediyemize ait Yeni Çarşı Merkezinde 110 m2 alana sahip market niteliğinde bulunan 1. Zemin Kat 50 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın 10 yıllığına kiralanması için Belediye Encümenine, iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
7- Belediye Meclisinin Ekim ayında yapacağı toplantının 01.10.2021 Cuma günü saat 11:00’da Samandağ Belediyesi Toplantı Salonu’nda yapılması oy birliği ile kabul edildi.

samandag bel
samandag bel