SAMANDAĞ BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

0
780
ekim meclisi 4
ekim meclisi 4

Samandağ Belediyesi Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı, 1 Ekim 2021 Cuma günü saat 11:00’da Samandağ Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Toplantı Salonunda gerçekleşti.
Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz’ın Tarımsal Kalkınma Zirvesi ve İstanbul’da Hatay Günleri nedeniyle şehir dışında olmasından dolayı Meclis Başkanlığını Samandağ Belediyesi Başkan Vekili Mimar Ali Berrak yaptı.
Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısının gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Karara bağlanan maddeler şu şekilde;

GÜNDEM:
1. Bir önceki meclis toplantısı tutanak özeti görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
2. 2022 Mali Yılı Performans Programı, Meclis açık kalacak şekilde, maddenin Bütçe Tetkik Kamisyonuna havalesi ve komisyon raporunu görüşmek üzere meclisin 08.10.2021 Cuma günü saat 10:00’da toplanması oy birliği ile kabul edildi.
3. 2022 Mali Yılı Bütçesi Meclis açık kalacak şekilde, maddenin Bütçe Tetkik Kamisyonuna havalesi ve komisyon raporunu görüşmek üzere meclisin 08.10.2021 Cuma günü saat 10:00’da toplanması oy birliği ile kabul edildi.
4. 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesi, Meclis açık kalacak şekilde, maddenin Bütçe Tetkik Kamisyonuna havalesi ve komisyon raporunu görüşmek üzere meclisin 08.10.2021 Cuma günü saat 10:00’da toplanması oy birliği ile kabul edildi.
5. Danıştay 2. Dairesinin 27.04.2021 tarih ve 2021/15149 Esas, 2021/1568 karar nolu kararının yerine getirilmesi amacıyla; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Esasları çerçevesinde 1 adet 4. Dereceli Veteriner Hekim kadrosunun ihdas edilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
6. 03.09.2021 tarih ve 71 sayılı Meclis kararı ile Bütçe Tetkik Komisyonuna havale edilen Belediyemiz yetki alanında kalan bölgelerde yapacağı park ve otoparklarla ilgili ücret tarifesi ile ilgili komisyon kararı daha ayrıntılı görüşülmek üzere 08.10.2021 Cuma günü saat 10:00’da toplanacak mecliste görüşülmek üzere Bütçe Tetkik Kamisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.
7. Belediye Meclisinin Kasım ayında yapacağı toplantının 05.11.2021 Cuma günü saat 11:00’da Samandağ Belediyesi Toplantı Salonu’nda yapılması oy birliği ile kabul edildi.

ekim meclisi 1
ekim meclisi 1
ekim meclisi 2
ekim meclisi 2
ekim meclisi 3
ekim meclisi 3
ekim meclisi 4
ekim meclisi 4
ekim meclisi 5
ekim meclisi 5